OBCHODNÍ PODMÍNKY

Žádáme všechny kupující, aby se před objednáním zboží důkladně seznámili s níže uvedenými obchodními podmínkami, a to včetně našich dodacích podmínek a reklamačního řádu. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1. PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti First Bike s.r.o. se sídlem Nad Popelářkou 212/10, 182 00 Praha 8, CZ, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143577, IČ: 28466110 (dále jen „prodávající“) a kupujícího při nákupu zboží, které prodávající nabízí na svých webových stránkách www.firstbike.cz, www.zipfy.cz, www.shoeps.cz a na jejich slovenských verzích.

Je-li kupujícím spotřebitel (jinými slovy, je-li kupujícím fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se pak řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Není-li kupujícím spotřebitel (jinými slovy, je-li kupujícím podnikatel, který zboží nakupuje za účelem svého podnikání), právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se rovněž řídí těmito obchodními podmínkami. V takovém případě se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené řídí obchodním zákoníkem v platném znění.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde, jakmile prodávající doručí své závazné potvrzení objednávky kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající kupujícímu zašle e-mailem, popř. mu zatelefonuje závazné potvrzení objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel objednávku kupujícího.

Potvrzením objednávky se prodávající zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3. JAK U NÁS NAKOUPIT

Nakupovat u nás je velmi jednoduché a můžete využít kterýkoli ze tří nabízených způsobů:

A) V našem E-shopu

1. Vyberte si zboží a vložte jej do nákupního košíku.

2. Vyplňte požadované údaje, zkontrolujte je a odešlete nám Vaši objednávku.

3. Zašleme Vám e-mail s potvrzením Vaší objednávky.

B) E-mailem

 1. Objednávku zboží nám zašlete e-mailem na jednu z těchto adres: info@firstbike.cz, info@zipfy.cz, info@shoeps.cz Případně úplně postačí, když uvedete Vaše jméno, dodací adresu, Vaše telefonní číslo, na kterém Vás můžeme kontaktovat, název zboží a počet jeho kusů.

 2. Bude-li to třeba, spojíme se s Vámi a domluvíme podrobnosti Vaší objednávky.
 3. Jinak Vám rovnou zašleme e-mail s potvrzením Vaší objednávky.

C) Telefonicky

 1. Zavolejte nám na telefonní číslo +420 605 541 318 v pracovní dny mezi 9 -17 hod a jednoduše si objednejte zboží, které jste si vybrali.
 2. Zavoláme Vám zpět nebo Vám pošleme SMS a potvrdíme Vaši objednávku.

4. JAK STORNOVAT VAŠI OBJEDNÁVKU

Jakmile obdržíme Vaši objednávku (ať už jste ji provedli v rámci e-shopu, e-mailem nebo telefonicky), objednávka je pro Vás – jakožto Váš návrh na uzavření kupní smlouvy – závazná.

Vaši objednávku však můžete stornovat, a to do doby, než Vám ji výše popsanými způsoby potvrdíme – jinými slovy, než takto přijmeme Váš návrh na uzavření kupní smlouvy.

V případě, že chcete z nějakého důvodu objednávku stornovat i po uplynutí této doby, informujte nás prosím, abychom zboží zbytečně neposílali na Vaši adresu a zásilky se nám nevracely! Můžete tak učinit buďto telefonicky na telefonním čísle +420 605 541 318 nebo zasláním e-mailu na jednu z těchto adres: info@firstbike.cz, info@zipfy.cz, info@shoeps.cz

5. JAK ZA ZBOŽÍ ZAPLATIT

Nabízíme Vám tři možné způsoby platby:

A) Dobírkou

Ve Vaší objednávce zvolíte platbu „dobírkou“, my objednávku e-mailem nebo telefonicky potvrdíme a v tomto potvrzení objednávky uvedeme celkovou částku. Zboží Vám následně zašleme na Vaši dodací adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Při dodání zboží uhradíte přepravní společnosti částku uvedenou v potvrzení objednávky a zboží Vám bude předáno. Při objednávce nad 400 EUR jsme nuceni požadovat platbu předem – bankovním převodem.

B) Platba předem – bankovním převodem

Ve Vaší objednávce zvolíte platbu „předem bankovním převodem“, my objednávku e-mailem nebo telefonicky potvrdíme a v tomto potvrzení objednávky uvedeme celkovou částku, číslo našeho bankovního účtu a variabilní symbol, pod kterým máte tuto částku převést na náš účet (abychom Vaši platbu snadno identifikovali a přiřadili k Vaší objednávce). Po připsání příslušné částky na náš bankovní účet Vám e-mailem nebo telefonicky nebo SMS zprávou sdělíme, že bankovní převod proběhl úspěšně. Zboží Vám následně zašleme na Vaši dodací adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

Číslo bankovního účtu: 2500524280

Směrový kód banky: 8330

Variabilní symbol: příslušné číslo objednávky

C) Platba platební kartou

Ve Vaší objednávce zvolíte platbu „platba kartou“. Po odeslání objednávky budete přesměrování na platební bránu, kde zadáte údaje z Vaší platební karty. Po úspěšném provedení platby Vám bude objednávka potvrzena a zboží Vám následně zašleme na Vaši dodací adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

6. JAK A KDY A ZA KOLIK VÁM ZBOŽÍ DOPRAVÍME

Nejsme kamenná prodejna, ale internetový obchod.

Dopravu objednaného zboží zajišťuje Česká pošta nebo expresní přepravní služba (PPL, Geiss, DPD apod.) Jen dodáváme, že Vámi zvolený způsob platby nemá vliv na cenu za dopravu a balné.

Podle Vaší dodací adresy, typu a množství objednaného zboží rozhodneme, kterou přepravní společnost pro Vaši konkrétní objednávku využijeme. Zásilku obdržíte na Vaši dodací adresu uvedenou v objednávce, a to v pracovních dnech.

Zboží, které je skladem, odesíláme zpravidla (a) v pracovní den, který následuje po dni, kdy jsme potvrdili Vaši objednávku – to v případě, že jste se rozhodli platit dobírkou nebo (b) v pracovní den, který následuje po dni, kdy byla příslušná částka připsána na náš bankovní účet – to v případě, že jste se rozhodli platit bankovním převodem. Zboží pak bývá přepravní společností doručeno zpravidla do 2-3 pracovních dnů od našeho odeslání. O případné delší dodací lhůtě Vás budeme informovat.

7. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen prohlédnout si zboží před tím, než potvrdí přepravci jeho převzetí. Pokud kupující zjistí, že zásilka nese známky poškození způsobeného při přepravě, je kupující za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat, zda došlo k poškození samotného zboží.

Pokud ano, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit přepravcem.

Podepsáním dodacího listu přepravci totiž kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace zboží pro poškození způsobené při přepravě pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží, a to na telefonním čísle +420 605 541 318 nebo zasláním e-mailu na jednu z těchto adres: info@firstbike.cz, info@zipfy.cz, info@shoeps.cz

8. ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ DOBA

Většina výrobců již v současné době nepoužívá záruční listy. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován dokladem o zakoupení věci, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad Vám zašleme současně se zbožím.

U odrážedel FirstBIKE je záruční doba na rám a vidlici časově neomezená, ostatní části odrážedel jsou v záruce 5 let. Záruční doba u doplňků odrážedel FirstBIKE činí 5 let. Na helmy značky ABUS, sedáky FirstBOOSTER, tkaničky SHOEPS a produkty značky ARTcycleBALI poskytujeme záruční dobu v trvání 2 let. Boby ZIPFY jsou v záruce 5 let.

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož kupující v záruční době uplatňuje svá práva z odpovědnosti za vady. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující postup:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady nám co nejdříve oznamte. Můžete tak učinit buďto telefonicky na telefonním čísle +420 605 541 318 nebo zasláním e-mailu na jednu z těchto adres: info@firstbike.czinfo@zipfy.cz, info@shoeps.cz a to společně s těmito základními údaji:

 • název zboží, které reklamujete
 • datum převzetí zboží a důvod reklamace – přesný popis závady
 • kontakt na Vás (jméno, adresa, telefon, e-mail)
 • jaký způsob vyřízení reklamace požadujete (v případě, že Vám zákonná úprava dává na výběr)

Reklamaci následně zašlete na tuto adrese: Areál Ynot (First Bike s.r.o.), Hořanská 516, 289 14  Poříčany, CZ

Reklamované zboží na tuto adresu doručte buďto osobně nebo jej na tuto adresu zašlete, vždy společně s výše uvedenými údaji a kopií dokladu o zakoupení zboží. V případě, že reklamované zboží na tuto adresu zasíláte, zabalte zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalu (jako křehké zboží) a označte zásilku příslušnými symboly.

Reklamované zboží však nikdy nezasílejte dobírkou, tzn. nenuťte nás, abychom při jeho převzetí přepravci platili kupní cenu zboží nebo její část, aniž bychom závadu posoudili. Takovou zásilku nepřevezmeme a vrátíme ji na Vaši adresu.

Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží na adresu uvedenou výše Vám uhradíme při splnění těchto podmínek:

 • reklamace je oprávněná (např. nebude se jednat o závadu způsobenou běžným opotřebením)
 • písemně doložíte výši nákladů (např. účtenkou za poštovné)
 • výše nákladů je přiměřená (neuhradíme Vám např. náklady za taxi službu)
 • podáte písemnou žádost o proplacení nutných nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou reklamovaného zboží.
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou montáží nebo použitím, běžným opotřebením, mechanickým poškozením, atd.

Vyřizování reklamací se řídí příslušnými právními předpisy. Spotřebitel má následující práva:

 • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada je součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo na výměnu zboží za nové nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, kde uvede způsob a datum vyřízení reklamace.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje našich zákazníků (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační, popř. dodací adresu) uchováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro potřebu našeho internetového obchodu (tj. za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího splnění) a k zásílání informačních emailů/letáků, s čímž kupující automaticky vyjadřuje souhlas v okamžiku nákupu při akceptaci těchto obchodních podmínek.

Osobní údaje zákazníka jsme povinni na písemnou žádost zákazníka zablokovat, opravit, doplnit nebo zlikvidovat.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky naleznete na našich webových stránkách. Před odesláním Vaší objednávky máte další možnost se s nimi seznámit.

V okamžiku uzavření kupní smlouvy se na právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím aplikují tyto obchodní podmínky, a to ve znění platném v den odeslání objednávky ze strany kupujícího.

V ostatním se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, resp. obchodního zákoníku v platném znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015.